jueves, 28 de abril de 2011

Cementiri de Sabadell

La ciutat de Sabadell vol restituir la dignitat i l´honor de les personas enterradas en aquest lloc, que durant anys d´íntolerància i discriminació van ser marginadas per les seves creencies i ideals. Per tal que en quedi memoria histórica l´Ajuntament de Sabadell en deixa constancia.
“Tots els essers humans neixan lliures i iguals en dignitat i drets.”
(Declaraicó Universal dels Drets Humans. Article 1.)
Sabadell, 1 de novembre de 2004
-------------------------------------------------------------------------------------

La ciudad de Sabadell quiere restituir la dignidad y el honor de las personas enterradas en este lugar, qué durante años de intolerancia y discriminación fueron marginadas por sus creencias e ideales. Para que quede memória histórica el Ayuntamiento de Sabadell deja constancia.
"Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos."
(Declaración Universasl de los Derechos Humanos. Articulo 1.)
Sabadell, 1 de noviembre de 2004