martes, 31 de agosto de 2010

Mort i memòria al Pallars

[texto en español]

La línia del Segre i la Noguera Pallaresa és el front oblidat de la Guerra Civil a Catalunya. Dels indrets –vegeu bloc d’Oriol Riart– que han esdevingut sinònim de l’horror de la guerra, les Pedres d’Auló i el Baladredo, prop de Llavorsí al Pallars Sobirà, encara avui encomanen una basarda profunda al visitant. Van ser escenari de combats acarnissats que el comandament republicà va desencadenar com a diversió per afeblir el front principal, a l’Ebre.


Les brigades republicanes del Xè Cos d’Exèrcit van avançar els mesos de març i juliol sobre ambdues posicions consecutivament, des de Romadriu. A Romadriu es recorda als soldats morts en aquests combats.